Oaza Domowego Kościoła, Domowy Kościół

[ Pobierz całość w formacie PDF ]

HISTORIA

 

Domowy Kościół (DK) jest małżeńsko - rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. DK łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame (END). Założycielem DK jest Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki. W rozwoju DK ściśle współpracowała z Założycielem siostra Jadwiga Skudro RSCJ. Duchową kolebką DK jest Krościenko nad Dunajcem, gdzie w 1973 roku odbyła się pierwsza oaza rodzin. Domowy Kościół jest w Polsce jedynym ruchem, który na pierwszym miejscu stawia duchowość małżeńską.

 

DUCHOWOŚĆ

DK zwraca szczególna uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu

chrześcijańskim.

DK dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do:

Ø      życia słowem Bożym, aby stawało się ono słowem życia,

Ø      życia modlitwą, jako osobistego spotkania z Chrystusem, swoim Zbawicielem,

Ø      życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego,

Ø      dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem w małżeństwie, rodzinie i wobec innych ludzi,

Ø      postawy służby we wspólnocie Kościoła według otrzymanych darów.

Budowaniu jedności w małżeństwie i rodzinie służą następujące elementy formacyjne - zobowiązania:

Ø      codzienna modlitwa osobista,

Ø      regularne spotkanie ze słowem Bożym,

Ø      codzienna modlitwa małżeńska,

Ø      codzienna modlitwa rodzinna,

Ø      comiesięczny dialog małżeński,

Ø      reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną),

Ø      uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.

Dzięki wprowadzaniu w życie tych elementów następuje indywidualne zbliżenie się małżonków do Boga i wzrastanie na drodze duchowości małżeńskiej.

 

KRĄG

 

Krąg tworzy 4-7 małżeństw, najlepiej z jednej parafii, pragnących wspomagać się wzajemnie w dążeniu do budowania w swoich rodzinach domowego Kościoła. Małżeństwa gromadzą się w imię Chrystusa - dla Niego i z miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w swoim życiu codziennym. Za krąg odpowiada jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską. Dla prawidłowej pracy kręgu niezbędna jest doktrynalna i duchowa pomoc księdza moderatora - doradcy i opie­kuna duchowego.

Spotkanie kręgu odbywa się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw i składa się z następujących części:

Ø               dzielenie się życiem

(dzielenie się wydarzeniami, radościami, troskami podczas symbolicznego posiłku);

Ø               modlitwa

(Dzielenie się Ewangelią lub inne formy spotkania ze słowem Bożym; tajemnica różańca)

Ø               formacja

(dzielenie się w atmosferze modlitwy realizacją zobowią­zań, to znaczy osiągnięciami i trudnościami w rozwoju życia duchowego; omówienie nowego tematu)

 

REKOLEKCJE

 

Do istoty pracy formacyjnej w kręgach należy również uczestnictwo w różnego rodzaju rekolekcjach organizowanych przez DK: reko­lekcjach 15-dniowych I, II, III stopnia (oazach rodzin), kilkudniowych Oazach Rekolekcyjnych Animatorów Rodzin (ORAR I i II stopnia), rekolekcjach ewangelizacyjnych i tematycznych. Rekolekcje te przeznaczone są dla małżonków wraz z dziećmi, jeśli nie ma prze­szkód organizacyjnych.

 

1

 

... [ Pobierz całość w formacie PDF ]